Handyman

Handyman

Giá: 2,490,000 VNĐ

Chi tiết:

Mã sản phẩm: 1.3773
TT sản phẩm: 23 công dụng
Kích thước:
Nhà sản xuất: Victorinox - Thụy Sĩ
Bảo hành: suốt đời theo tiêu chuẩn nhà SX
ĐVT: Chiếc

Sản phẩm khác
Fireman
Fireman
Giá: 1,507,000 VNĐ
Craftsman
Craftsman
Giá: 1,620,000 VNĐ
Voyager
Voyager
Giá: 2,125,000 VNĐ
Huntsman Lite
Huntsman Lite
Giá: 2,490,000 VNĐ
Voyager Lite
Voyager Lite
Giá: 2,649,000 VNĐ
SwissMemory Alox
SwissMemory Alox
Giá: 2,751,000 VNĐ
Cybertool 29
Cybertool 29
Giá: 2,980,000 VNĐ
Hercules
Hercules
Giá: 2,990,000 VNĐ
WorkChamp
WorkChamp
Giá: 3,490,000 VNĐ
Cybertool 34
Cybertool 34
Giá: 3,490,000 VNĐ