SwissMemory Laser

SwissMemory Laser

Giá: 3,007,000 VNĐ

Chi tiết:

Mã sản phẩm: 4.6027.TG1
TT sản phẩm: 8 công dụng
Kích thước:
Nhà sản xuất: Victorinox - Thụy Sĩ
Bảo hành: Theo T/C nhà SX
ĐVT: Chiếc
Giá: 3.007.000 VND

Mã sản phẩm: 4.6027.TG2
TT sản phẩm: 8 công dụng
Nhà sản xuất: Victorinox - Thụy Sĩ
Bảo hành: Theo T/C nhà SX
ĐVT: Chiếc
Giá: 3.112.000 VND

Mã sản phẩm: 4.6077.TG1
TT sản phẩm: 4 công dụng
Nhà sản xuất: Victorinox - Thụy Sĩ
Bảo hành: Theo T/C nhà SX
ĐVT: Chiếc
Giá: 2.758.000 VND

 

Mã sản phẩm: 4.6077.TG2
TT sản phẩm: 4 công dụng
Nhà sản xuất: Victorinox - Thụy Sĩ
Bảo hành: Theo T/C nhà SX
ĐVT: Chiếc
Giá: 2.841.000 VND

 Sản phẩm khác
SwissTool black
SwissTool black
Giá: 3,539,000 VNĐ
SwissTool Plus
SwissTool Plus
Giá: 4,032,000 VNĐ
SwissTool X Plus
SwissTool X Plus
Giá: 4,175,000 VNĐ
Cybertool Lite
Cybertool Lite
Giá: 4,490,000 VNĐ
SwissTool Spirit
SwissTool Spirit
Giá: 4,980,000 VNĐ
Survival Kit
Survival Kit
Giá: 5,320,000 VNĐ
SwissTool
SwissTool
Giá: 5,490,000 VNĐ
SwissTool X
SwissTool X
Giá: 5,690,000 VNĐ
STool Spirit Plus
STool Spirit Plus
Giá: 6,980,000 VNĐ
SwissChamp XLT
SwissChamp XLT
Giá: 8,980,000 VNĐ