Signature

Signature

Giá: 690,000 VNĐ

Chi tiết:

Mã sản phẩm: 0.6225
TT sản phẩm: 7 công dụng
Kích thước:
Nhà sản xuất: Victorinox - Thụy Sĩ
Bảo hành: suốt đời theo tiêu chuẩn nhà SX
ĐVT: Chiếc

Sản phẩm khác
Classic flag
Classic flag
Giá: 394,000 VNĐ
Solo
Solo
Giá: 452,000 VNĐ
Bantam
Bantam
Giá: 490,000 VNĐ
Spartan
Spartan
Giá: 790,000 VNĐ
Manicure
Manicure
Giá: 512,000 VNĐ
Classic
Classic
Giá: 590,000 VNĐ
Waiter
Waiter
Giá: 590,000 VNĐ
Pocket Pal
Pocket Pal
Giá: 690,000 VNĐ
Classic Edelweiss
Classic Edelweiss
Giá: 690,000 VNĐ
Tinker
Tinker
Giá: 690,000 VNĐ